Avtomatske merilne celice s pomočjo robota in merilne celice, ki je lahko optična, mehanska…, ugotavlja skladnost izdelka glede na specifikacije in avtomatsko razvršča izdelke.